Medicina de familie

1. Consult GRATUIT medic de familie în contract cu Casa de sănătate

2. Control de specialitate GRATUIT în contract cu Casa de sănătate

3. Ecografie abdomen medic de familie ( inferior, superior)

4. Ecografie generală medic de familie  ( abdomen superior- ficat, pancreas, splină,rinichi, inferior – vezica urinară şi uter +anexe la femei)

5. Prescrierea de  reţete medicale gratuite şi compensate în contract cu Casa de sănătate

6. Interpretare diagnostic, prescriere tratament şi analize medicale

SERVICII MEDICALE ACORDATE DE MEDICUL DE FAMILIE ÎN REGIM CU PLATA PENTRU PACIENŢII ASIGURAŢI:

1. Antecedente personale patologice pentru: fisa conducător auto, permis port-armă, angajare

2. Certificat prenupţial

3. Documente medicale de plecare din ţară

4. Documente medicale pentru munca în străinătate

5. Documente medicale viza turistică

SERVICII MEDICALE ACORDATE DE MEDICII DE FAMILIE ÎN REGIM DE GRATUITATE  PENTRU PACIENŢII ASIGURAŢI:

1. Injecţii intramuscular, intravenos, subcutanat, intradermic

2. Infiltraţii loco-dolent

3. Pansament plăgi

4. EKG

5. Adeverinţa medicală

6. Consult medical la domiciliu

SERVICII MEDICALE ACORDATE DE MEDICII DE FAMILIE ÎN REGIM CU PLATA PENTRU PACIENŢII NEASIGURAŢI:

1. Consultaţii medicale la sediul policlinicii sau la domiciliul pacientului

2. Bilete de trimitere ( la cerere ) pentru: medici de specialitate, laborator, plecare în staţiune, radiologie, ecografie, etc.

3. Injecţii intramusculare, intradermice, subcutanate, intravenoase

4. Infiltraţii loco-dolenti

5. Pansamente plăgi

6. Panariţiu

7. Flegmon

8. Abces părţi moi

9. Furuncul mic / furuncul mare

10. Hidrosadenita

11. Corp străin nazal

12. EKG la cerere

13. Adeverinţa medicală: colectivitate, şcoală, facultate, vaccinări, sport, tabără, cantonament, schimbare loc de muncă, plecare în staţiune, cursuri de perfecţionare, etc.

14. Certificat prenupţial

 

PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZA
Acordat asiguratilor inscrisi pe lista proprie

 1. Servicii profilactice
 • Urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorie a copilului, de la externarea din maternitate pâna la 18 luni, prin examene de bilant;
 • Supravegherea gravidei si lehuzei: luarea in evidenta in primul trimestru; supravegherea, lunar, din luna a 3-a pâna in luna a 9-a; urmarirea lehuzei la iesirea din maternitate si la 4 saptamâni; consilierea pre si post testare pentru HIV si lues a femeii gravide;
 • Control medical anual obligatoriu pentru copiii de la 2 la 18 ani – examen de bilant;
 • Control medical anual obligatoriu pentru asiguratii in vârsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate;
 • Servicii de planificare familiala;
 • Imunizari conform programului national de imunizari;
 • Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc cardiovascular, oncologic precum si consilierea antidrog;
 • Controale periodice pentru afectiunile care necesita dispensarizare;
 • Depistare bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis si confirmat de specialist;

B.Servicii medicale curative

 • Consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic) in caz de boala sau accident. Se acorda asiguratului pâna la 2 consultatii pe luna, cu exceptia urgentelor si a controalelor anuale si periodice, care nu se includ in acest numar
 • Manevre de mica chirurgie si tratament injectabil;
 • Prescriere de tratament medical si igienico-dietetic;
 • Recomandare de investigatii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere;
 • Eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie catre alte specialitati medicale fie in sistem ambulatoriu, fie la spital;
 • Luarea in evidenta a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmarirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat;
 • Asistenta medicala la domiciliu pentru cazurile prevazute de Normele metodologice de aplicare a Contractului – cadru;
 • Monitorizarea tratamentului si a evolutiei starii de sanatate a bolnavilor cronici;
 1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta
 • Asistenta medicala in urgente medico-chirurgicale (anamneza, examen clinic si tratament), in limita competentei medicului de familie si a posibilitatilor tehnice medicale;
 • Trimitere, pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie, catre medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau pentru internare la spital;

Asiguratii beneficiaza de aceste servicii, indiferent de medicul defamilie pe lista caruia sunt inscrisi. Serviciile medicale pentru situatiile de urgenta se acorda in cabinetul medicului de familie, in cadrul programului de lucru stabilit, iar in afara acestui program, in centre de permanenta. Medicatia se asigura din trusa de urgente.

 1. Activitati de suport
 • Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale, certificat de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri, acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului
 1. Activitati practice conform specialitatii si competentelor medicului de familie

 

PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
Acordat persoanelor neasigurate

 • Servicii medicale pentru situatiile de urgenta (vezi pachetul de servicii medicale de baza);
 • Depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare si tratament);
 •  Servicii de planificare familiala;

 

PACHET DE SERVICII MEDICALE
Acordat persoanelor care se asigura facultativ

 • Servicii medicale pentru situatiile de urgenta (vezi pachetul de servicii medicale de baza);
 • Depistare de boli cu potential endemo-epidemic (vezi pachetul minimal de servicii medicale);
 • Supravegherea gravidei (vezi pachetul de servicii medicale de baza);
 • Imunizari conform programului national de imunizari (vezi pachetul de servicii medicale de baza);

OBLIGATIILE MEDICULUI DE FAMILIE

 • Solicita asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie cât si in celelalte situatii prevazute de legislatia in vigoare, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat;
 • Respecta programul de lucru pe care il afiseaza la loc vizibil;
 • Afiseaza la loc vizibil numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala;
 • Organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie pentru perioadele de absenta (concediu de odihna, de boala, etc);
 • Inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie, odata cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de domiciliu (resedinta). Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii acestuia nu au alta optiune exprimata in scris, imediat dupa nasterea copilului;
 • Inscrie pe lista proprie gravidele neinscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultatie, in localitatea de domiciliu (resedinta) sau la solicitarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara;
 • Inscrie pe lista de asigurati copiii, la solicitarea parintilor, apartinatorilor legali sau la anuntarea de catre casa de asigurari de sanatate ori de primarie, precum si la solicitarea sistemului de asistenta medicala comunitara sau a directiilor de protectie a copilului;
 • Acorda asistenta medicala in caz de urgenta medico-chirurgicala, ori de câte ori se solicita, indiferent daca persoana are sau nu calitatea de asigurat;
 • Respecta criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate;
 • Elibereaza acte medicale;
 • Informeaza asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care sunt furnizate;
 • Acorda asiguratiilor serviciile medicale incluse in pachetul de baza;
 • Acorda pachetul de servicii medicale pentru persoanele asigurate facultativ;
 • Acorda persoanelor neasigurate serviciile medicale incluse in pachetul minimal;
 • Prescrie medicamente cu si fara contributie personala din partea asiguratului, in concordanta cu diagnosticul;
 • Recomanda efectuarea de investigatii paraclinice, pentru stabilirea diagnosticului;
 • Intocmeste bilet de trimitere catre medicul de specialitate din ambulatoriu sau catre spital in vederea internarii, atunci când este cazul;
 • Acorda servicii medicale tuturor asiguratilor inscrisi, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul;
 • Acorda servicii medicale in regim de urgenta femeii gravide;
 • Respecta dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de familie, a medicului specialist si a unitatii sanitare;
 • Respecta dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe lista;
 • Respecta confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
 • Acorda servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;